Favoriet

Bedrijfsnieuws

Juryleden AGTA verkiezing bekend

De jury voor de Agro Groen Techniek Award is bekend. De verkiezing, waarvoor mechanisatiebedrijven zich tot 16 mei kunnen aanmelden, is de opvolger van de Beste LMB. Op vrijdag 9 september wordt tijdens AgroTechniek Holland de winnaar bekend gemaakt.

De jury voor de Agro Groen Techniek Award is bekend. De verkiezing, waarvoor mechanisatiebedrijven zich tot 16 mei kunnen aanmelden, is de opvolger van de Beste LMB. Op vrijdag 9 september wordt tijdens AgroTechniek Holland de winnaar bekend gemaakt.

In de onafhankelijke jury zitten Jan Maris, oud-directeur van Cumela. Dirk de Heer, voorzitter van de LTO werkgroep vaktechniek akkerbouw. Ansjeliek Coolbergen, trainer bij PTC+. Gertjan Zevenbergen, hoofdredacteur van vakblad LandbouwMechanisatie. En Theo Vulink, branchemanager bij Fedecom.

Aanmelden

Bedrijven kunnen zich via de website www.agta.nl aanmelden. Daarbij wordt een motivatie op een of meer van de vier belangrijkste ondernemingskenmerken gevraagd. Beoordeeld wordt of bij de aanmelding alle benodigde gegevens zijn aangereikt en of de motivatie logisch en ordentelijk is opgezet.

Alle bedrijven met een goede gemotiveerde aanmelding worden uitgenodigd om aan de hand van tien vragen van de jury een schriftelijke rapportage over het bedrijf te geven.

De vragen gaan over:

  • Het bedrijfsplan van de onderneming
  • De bedrijfseconomische kengetallen
  • De markt en marketingaanpak
  • Succesfactoren van de onderneming
  • Juridische bedrijfsstructuur
  • Taakverdeling binnen het bedrijf
  • Service en klantbediening
  • Competentieontwikkeling
  • Stakeholders van het bedrijf
  • Financieel toekomstbestendigheid

Op basis van deze rapportage selecteert de jury 4 tot 6 genomineerde bedrijven.

Bedrijfspresentatie (juli 2016)

De genomineerde bedrijven worden door de jury bezocht. De jury toetst of de 10 vragen juist zijn beantwoord en of terug te zien is op de werkvloer. Vanuit de genomineerden worden 3 finalisten gekozen.

Bedrijfsfilm (augustus 2016)

Van de bedrijven in de finale wordt een korte bedrijfsfilm gemaakt. Deze wordt gepubliceerd op de media van de sponsoren, organisatoren en de AGTA zelf.

Publieksjury (september 2016)

Op basis van het juryrapport, in combinatie met een publieksbeoordeling, zal de uiteindelijke winnaar gekozen worden. De bedrijfsfilms worden gebruikt om ook het publiek mee te laten stemmen bij de finale verkiezing op vrijdag 9 september tijdens AgroTechniek Holland in Biddinghuizen.