Airinov is een Frans bedrijf dat zich volledig richt op precisielandbouw gebaseerd op gewasmetingen met drones. In Frankrijk wordt inmiddels door meer 5.000 akkerbouwers gebruik gemaakt van de diensten van het bedrijf.

Airinov gebruikt de eBEE drone van zusterbedrijf Sensefly, uitgerust met een multispectrale camera, voor het meten van de reflectie van het gewas in verschillende golflengtes. Door middel van agronomische modellen worden de data omgezet naar stikstofbemestingsadviezen voor tarwe, in kg/ha en op de vierkante meter nauwkeurig, inclusief taakkaart.