Favoriet

Trekkers

Omwisselen trekkercertificaat voor 1 juli

Trekkerchauffeurs die alleen een trekkercertificaat hebben, moeten deze voor 1 juli aanstaande omwisselen voor een T-rijbewijs. Dat meldt Cumela Nederland. Volgens de brancheorganisatie is het zaak direct actie te ondernemen.

Trekkerchauffeurs die alleen een trekkercertificaat hebben, moeten deze voor 1 juli aanstaande omwisselen voor een T-rijbewijs. Dat meldt Cumela Nederland. Volgens de brancheorganisatie is het zaak direct actie te ondernemen.

Het trekkercertificaat is nog tot 1 juli 2016 geldig om (land)bouwvoertuigen te mogen besturen. Is het trekkercertificaat niet op tijd omgewisseld, dan mag er vanaf 1 juli 2016 niet meer met (land)bouwvoertuigen worden gereden. Dat mag pas weer als eerst het T-rijbewijs is behaald.

Eigen Verklaring

Het grootste knelpunt bij het omwisselen vormt volgens Cumela de Eigen Verklaring van het CBR. Met de Eigen Verklaring geeft de bestuurder aan dat hij of zij geestelijk en lichamelijk in staat is om een motorvoertuig te besturen. Indien één van de vragen van de Eigen Verklaring met ja wordt beantwoord, dan kan een nader medisch onderzoek noodzakelijk zijn. Dit onderzoek kan al gauw 2 maanden duren.

Bestuurders die naast het trekkercertificaat, ook een geldig autorijbewijs (B-rijbewijs, afgegeven vóór 1 juli 2015) hebben, hoeven niets te doen. Voor deze bestuurders is alleen het B-rijbewijs al voldoende om (land)bouwvoertuigen te mogen besturen. (Cumela Nederland)