Favoriet

Bedrijfsnieuws

Verkoop hooibouwmachines flink gedaald

De Europese markt voor hooibouwmachines verwacht geen goed resultaat in 2016. Dat meldt de CEMA, de brancheorganisatie voor de Europese mechanisatiesector. De verkoop van maaiers, harken en schudders is gedurende het afgelopen seizoen met 14 procent gedaald.

De slechte melkprijs is debet aan de verkoopdaling. Daar waren de producenten van de machines tijdens een bijeenkomst vorige maand het over eens. Theo Vulink van de CEMA Productgroep Grasland, zegt: “Melkveehouders willen investeren in nieuwe machines en techniek om de capaciteit te verhogen en de kwaliteit van het veevoer te verbeteren. Helaas laat de huidige financiële situatie dat in veel gevallen nog niet toe.”

Een positief puntje is de verwachting voor de toekomst. De voorzichtige verbetering van de melkprijs zorgt ervoor dat de roze bril iets meer voor het oprapen ligt. De CEMA meldt ook dat de Canadese en de Aziatische markt goede kansen bieden voor de export van hooibouwmachines.