Favoriet

Bedrijfsnieuws

Kuhn Groep heeft lastig jaar

De Kuhn Groep heeft in 2016 fors minder omzet geboekt dan een jaar eerder. In 2015 bedroeg de omzet 1.068 miljoen Zwitserse Frank, dat was vorig jaar 930 miljoen. Dat meldt moederbedrijf Bucher Industries.

De Kuhn Groep heeft in 2016 fors minder omzet geboekt dan een jaar eerder. In 2015 bedroeg de omzet 1.068 miljoen Zwitserse Frank, dat was vorig jaar 930 miljoen.  Dat meldt moederbedrijf Bucher Industries.

Met name de slechte markt in Frankrijk is debet aan de tegenvallende resultaten. Bucher Industries wijdt het aan slechte weersomstandigheden, lagere opbrengsten en in het algemeen een lagere investeringsbereidheid bij boeren. Dat laatste is ook het geval in Noord-Amerika.

Naast de omzet daalde ook de orderintake fors met 7,3 procent. Hoewel de resultaten tegenvallen, is het aantal personeelsleden dat bij Kuhn Groep werkt nagenoeg gelijk gebleven. Voor komend jaar verwacht Bucher Industries wederom een omzetdaling, al zal die niet zo fors zijn als de 13,1 procent van het afgelopen jaar.