Favoriet

Bedrijfsnieuws

Subsidie voor trekkerrijbewijs

Ontwikkelings- en Onderwijsfonds Colland stelt een subsidie voor de kosten van het trekkerrijbewijs beschikbaar. Als scholier in de sector Dierhouderij en Open Teelten kun je een kwart van de kosten terugkrijgen.

Colland heeft de subsidie beschikbaar gesteld op aanraden van LTO. Vanaf nu is het voor jongeren die bijvoorbeeld een BOL-opleiding volgen en daarvoor een T-rijbewijs nodig hebben, een deel van het geld terug te krijgen.

Het gaat om de kosten die na 1 januari 2017 zijn gemaakt voor bijvoorbeeld theorielessen, leermiddelen en examengeld. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2017.

Cumela

In februari 2016 maakt Cumela Nederland bekend dat studenten die vanaf het schooljaar 2016/2017 een Groen, Grond en Infra opleiding gaan volgen, een vergoeding van 700 euro kunnen krijgen voor het halen van het T-rijbewijs. Een vereiste is dat het rijbewijs dan wel in het eerste schooljaar gehaald moet worden. Daarnaast moet de student een beroepsopleiding volgen bij een erkend leerbedrijf, zo meldt Cumela