Favoriet

Bedrijfsnieuws

Twee nieuwe leden in bestuur BSNC

De Branchevereniging Sport- en CultuurTechniek heeft twee nieuwe bestuursleden. Seth van der Wielen van ingenieurs- en adviesbureau KYBYS en Teun Wouters, directeur van TopGrass, werden benoemd tijdens de ledenvergadering.

Seth van der Wielen is al langere tijd actief binnen de BSNC. “Deze stap was slechts een kwestie van tijd. Dit is het juiste moment. Juist nu zijn er veel zaken waaraan ik een bijdrage kan en wil leveren. Onder meer de discussies over duurzaamheid en gezondheid: de ophef rond de rubberen korrels in kustgrasvelden, het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en verspreiding van microplastics uit infill kunstgrasmatten”, aldus Van der Wielen.

Meer autoriteit

Teun Wouters hoopt als bestuurslid samen met zijn collega’s meer duidelijkheid te scheppen over het imago en de positionering van de vereniging. “Ik denk dat de tijd rijp is om als branchevereniging meer autoriteit uit te stralen en beslissingsbevoegdheid te krijgen. En besluiten te kunnen nemen waar iedereen zich aan houdt. Daar hoop ik als bestuurslid een bijdrage aan te leveren”, aldus Wouters.