Favoriet

Bedrijfsnieuws

Uniform-Agri en Afilmilk werken samen

Uniform-Agri en Afilmilk gaan samenwerken. Dat houdt in dat het Israëlische Afimilk vanaf nu ook het programma van Uniform-Agri kan aanbieden.

“Afimilk zal dat vooral doen waar nationale koppelingen nodig zijn zoals I&R en Melkcontrole, maar ook daar waar dubbele koppelingen nodig zijn. Dat doet zich onder andere voor daar waar een melkveehouder een robot heeft of een geautomatiseerde melkstal en Afimilk nog extra sesnoren voor onder meer tocht aanbiedt. In zo’n geval kan Uniform zorgen voor de integratie van het geheel”, vertelt Harm-Jan van der Beek, CEO van Uniform-Agri.

Van der Beek zegt dat de de samenwerking al enige tijd geleden is begonnen. “Maar we hebben eerst in stilte de koppelingen gebouwd om ze nu ook daadwerkelijk aan te kunnen bieden.”

Uniform-Agri heeft recent ook een samenwerking afgesloten met de Braziliaanse marktleider in software, Prodap, voor vleesvee en melkvee. “Wat de melkveetak betreft gaat Prodap overstappen op de software van Uniform-Agri. Daarmee krijgen we een sterkere positie in Brazilie” aldus Van Beek.