Favoriet

Achtergrond

Opleiders werken samen voor betere scholing monteurs

Aeres Tech, Aventus, het Friesland College en Fedecom hebben afgesproken samen te werken aan een betere vakopleiding voor monteurs van mobiele werktuigen.

De samenwerking moet de kwaliteit van de opleiding verbeteren en zorgen voor een grotere instroom van studenten. Uiteindelijk moet dat de Nederlandse mechanisatiebedrijven meer en vooral betere monteurs en medewerkers opleveren.

Eigen taken

Iedere deelnemende partij richt zich op zijn eigen activiteiten en taken, zo is afgesproken. Zo zijn de ROC’s de opleiders voor de reguliere opleidingen binnen de mobiele techniek. Voor extra begeleiding, praktijklessen en merkgerichte bijscholing kunnen de leerlingen terecht bij Aeres Tech/Fedecom Academy. Onder verantwoordelijkheid van de scholen voert Aeres Tech ook de examens uit. Fedecom faciliteert de ontwikkeling van het lesmateriaal en stelt dat aan alle opleidingen ter beschikking.

Training

De partijen werken samen onder een label. Een student die een BBL-opleiding zoekt, meldt zich aan bij een van de deelnemende ROC’s, wordt daar ingeschreven waarna hij bij dat ROC aan de slag kan. Wil hij extra begeleiding en een praktijktraining? Dan meldt hij zich aan voor het Plus-pakket, dat door Aeres Tech in samenwerking met de Fedecom Academy wordt aangeboden. Ook specifieke merktrainingen worden door Aeres Tech gegeven, in het zogenoemde Extra Pluspakket. Fedecom beheert, ontwikkelt en actualiseert de leermiddelen samen met de ROC’s en AeresTech. Een stuurgroep, waarin alle partijen zitting hebben, stemt de  inhoud van de trainingen en opleidingen af.  “Het is mooi dat we dit met elkaar hebben bereikt”, zegt Fedecom-voorzitter Erwin Ros. “De landbouwmachinedealers zullen er blij mee zijn. Zij hebben immers jaarlijks 300 tot 400 hoogopgeleide monteurs nodig. Die moeten we met deze opleiding kunnen leveren.”

Aansluiten

“Het is een mooie stap. Het is belangrijk dat we dit soort afspraken met het bedrijfsleven maken. Iedere opleiding vist in dezelfde vijver om het beste talent te vinden en op te leiden. Nu bundelen we de krachten”, aldus Bastiaan Pellikaan, voorzitter van de raad van bestuur van Aeres. Als het aan Pellikaan ligt sluiten ook andere ROC’s zich bij deze samenwerking aan.