Favoriet

Bedrijfsnieuws

Lely ziet robotica en farm management groeien

Lely heeft in 2017 een omzet van 506 miljoen euro geboekt. Met name de groei in Robotica en Farm management, 12 procent ten opzichte van 2016, heeft daar aan bijgedragen.

Die groei komt onder meer door het verleggen van de aandacht van ruwvoerwinning naar Robotica en Farm Management. Immers, Lely heeft in 2017 de ruwvoerwinningsactiviteiten verkocht aan het Amerikaanse AGCO.  Lely meldt dat met name in Japan en Noord-Amerika de robotica in trek is, gevolgd door West-Europa.

De totale uitgaven voor R&D bedroegen in 2017 zes procent van de omzet. Productontwikkeling stond sterk in het teken van het voorbereiden van productintroducties in 2018 en de jaren erna. Om die reden houdt Lely ook vast aan het doel in 2018 wederom zes procent van de omzet te investeren in R&D. Dat is mede ingegeven door een verder herstel van de investeringsbereidheid bij klanten en de introductie van nieuwe producten.