Favoriet

Voederwinning

Goed seizoen voor hooibouwmachinebouwers

Hooibouwmachinefabrikanten kunnen terug kijken op een goed seizoen 2017/2018. De goede melkprijs zorgde ervoor dat melkveehouders en loonwerkers weer investeerden in nieuwe maaiers, schudders en harken. De verkoop steeg met 12 procent vergeleken met het seizoen ervoor.

Dat hadden ook de fabrikanten niet verwacht. En dat zorgde dan weer voor langere levertijden. Het komende seizoen zal de verkoop ook weer iets stijgen, zo verwachten de leveranciers van hooibouwmachines. Maar met 4 procent is de stijging niet zo groot als dit jaar. De droogte in verschillende Europese regio’s zou het resultaat drukken.

Brexit

Daarnaast maken de fabrikanten zich zorgen over de Brexit. Ze weten nog niet wat daarvan de effecten zullen zijn. Het Verenigd Koninkrijk is immers de op twee na grootste hooibouwmachinemarkt van Europa.

Kansen

Over de lange termijn bekeken, is de markt onvoorspelbaar. Dat heeft vooral te maken met de instabiele wereldmarkt en het wankele handelsovereenkomsten. Daarnaast vragen de fabrikanten zich af wat het effect zal zijn van de nieuwe Europese agrarische landbouwpolitiek. Dat er kansen zijn, staat voor hen echter als een paal boven water. De vraag naar melkproducten neemt op wereldschaal namelijk nog steeds toe.