De huidige gang van zaken is volgens Europese fabrikant redelijk stabiel, maar de verwachting voor de nabije toekomst is voorzichtig.

Trekkerfabrikanten zitten in de Business Barometer onder gemiddeld. Producenten van machines voor de veehouderij zijn naar eigen zeggen tevreden met de huidige stand van zaken. Aan de andere kant, diezelfde fabrikanten geven wel aan een daling in het aantal orders te verwachten.

De mechanisatiesector in Frankrijk en Spanje zijn een uitzondering op de regel. De fabrikanten in die twee landen hebben hun toekomstverwachting naar boven bijgesteld. In Duitsland en Italië is er sprake van stabiliteit na een periode waarin de stemming matig was. Producenten in Scandinavië bestempelen de toekomst als instabiel. Voor Nederlandse en Belgische fabrikanten geldt dat de stemming gestaag achteruit gaat.