Favoriet

Bedrijfsnieuws

Mechanisatiesector verwacht een lichte omzetgroei

De Europese mechanisatiesector is goed gestemd. Dat blijkt uit de Business Barometer van de Europese bracheorganisatie CEMA.De Business Barometer is gebaseerd op de bevindingen van 140 managers uit 9 CEMA-landen. Het grootste deel van die groep geeft aan dat de huidige gang van zaken door het aantal orders en de verwachte omzet prima is. Gemiddeld genomen wordt voor 2019 een omzetgroei van drie procent verwacht. Die stijging wordt vooral verwacht op de Europese markt. In Oceanië, Noord-Amerika en het Midden-Oosten verwachten de meeste Europese fabrikanten cijfers die te vergelijken zijn met die van 2018.Voor wat Europa betreft worden vooral Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk en Zwitserland gezien als groeimarkten. Daarentegen wordt voor de Duitse en Poolse markt een verslechtering verwacht. Ook in Roemenië, België en Nederland verwachten fabrikanten een lichte omzetdaling.

Schijn kan bedriegen

Hoewel de voorspellingen niet overal positief zijn, benadrukt de CEMA dat de historie uitwijst dat de verwachting van dit moment niet altijd stroken met de cijfers aan het eind van het boekjaar. Zo is er op dit moment in Roemenië een enorme investeringsbereidheid op de machinemarkt. En ook in Polen wordt er flink ingekocht.