Favoriet

Bedrijfsnieuws

CBS onderzoekt mogelijkheden landbouwdata

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van sensordata uit de landbouw. Daarbij is het beschermen van de privacy een van de zaken waar het Bureau tegen aan loopt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van sensordata uit de landbouw. Daarbij is het beschermen van de privacy een van de zaken waar het Bureau tegen aan loopt.

Het CBS wil aansluiten bij de ontwikkelingen in de precisielandbouw. Methodoloog Ger Snijkers: “We gaan bekijken in hoeverre de data die landbouwers dagelijks verzamelen, bruikbaar zijn voor het maken van onze landbouwstatistieken. Dat heeft een aantal voordelen, zowel voor het CBS als de agrariërs.”

Privacy

“Op papier is het idee om de data te gebruiken eenvoudig”, zegt Snijkers, “In de praktijk is dat niet zo”. Het CBS is tegen een aantal factoren aangelopen. Het beschermen van de privacy bijvoorbeeld. En het vertrouwen dat er veilig wordt omgesprongen met de data. Tim Punt onderzocht voor zijn studie Econometrie & Operations Research de bruikbaarheid van de data: “Een ander belangrijk aspect is een goede beschrijving van de data. Dat is een eerste vereiste voor gebruik of hergebruik van data. Soms konden we de betekenis van de data uit de context halen, maar af en toe ook niet. We hebben daarom ook over de data-definities contact gehad met de TU Eindhoven en de desbetreffende boer.” Vervolgens heeft het CBS bekeken in hoeverre er overlap bestaat tussen de data van de boer en de data die het CBS via vragenlijsten opvraagt. “De resultaten zijn veelbelovend”, zegt Punt. “Veel data die nu nog worden verzameld aan de hand van vragenlijsten, konden we uit het databestand halen. Het is wel nog een hele uitdaging om deze data van de landbouwsector als geheel bij elkaar te brengen en om te vormen tot hoogwaardige statistieken.”

Samenwerken

Snijkers benadrukt dat dit onderzoek een allereerste verkenning is. “We staan nog aan het begin en hebben nu een eerste proof of concept. We zien mogelijkheden, maar er zijn ook nog de nodige uitdagingen. We willen ons netwerk uitbreiden en graag in contact komen met bedrijven om samen te werken, bijvoorbeeld met bedrijfsorganisaties die expertise op dit gebied hebben.”