Favoriet

Bedrijfsnieuws

Schuitemaker en Veenhuis gaan samen

De Nederlandse machinebouwers Schuitemaker en Veenhuis willen nog dit jaar fuseren. De afgelopen maanden hebben beide directies gekeken welke voordelen intensieve samenwerking zou bieden. Uiteindelijk blijkt een fusie onder meer voordelen te bieden op het gebied van marketing, verkoop, innovatie en productie.

Sinds november 2018 heeft participatiemaatschappij Wadinko uit Zwolle een belang in Schuitemaker uit Rijssen. Wadinko heeft als doel het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. De participatie in Schuitemaker moest er voor zorgen dat het bedrijf kon groeien en producten kon blijven ontwikkelen. Door Schuitemaker te laten fuseren met Veenhuis kan nog verder gebouwd worden aan een sterke speler in de landbouwmachine-industrie. Walter Veenhuis: “De producten van beide bedrijven horen bij elkaar. Er is een enorme synergie. Op het gebied van inkoop en productie bijvoorbeeld.” Dat betekent wel dat de productie van de machines op een plaats wordt geconcentreerd. Bij Schuitemaker in Rijssen. “Daardoor kun je een vlakke productie creëren. De afgelopen maanden is de export van Veenhuis sterk gestegen. We groeien enorm hard. Misschien wel te hard. En die groei zal ook niet altijd blijven, daar moet je jezelf op voorbereiden.”
(tekst gaat door onder de foto)
Veenhuis heeft zich de afgelopen jaren geconcentreerd op machines waarmee mest uitgereden wordt. Tegelijkertijd werkte het aan een systeem dat de mest analyseert.

Scheiding mest en voeren

De beide merken blijven afzonderlijk van elkaar bestaan, zo verzekert Walter Veenhuis. “Het zijn beide sterke merken. Uiteindelijk zullen alle machines die met voeren te maken hebben rood worden en de naam Schuitemaker dragen. Alles wat met mest van doen hebben, worden geel en draagt de naam Veenhuis. Dat is het uiteindelijke doel. Dat zal overigens niet van de een op de andere dag zo zijn. We willen het heel zorgvuldig doen en de huidige dealers van beide merken behouden.” De komende maanden zal met die dealers overlegt worden. Er is immers nog een kleine overlap in het productgamma. Zowel Veenhuis als Schuitemaker leveren bemesters.

Aandelen

De families Schuitemaker en Veenhuis blijven naast Wadinko en Gerrit de Graaf aandeelhouder van het nieuwe bedrijf. Hoe de aandelen precies verdeelt worden, wil Walter Veenhuis niet zeggen.  “De meerderheid van de aandelen in de nieuwe holding ligt bij Wadinko en de huidige Schuitemaker-directeur Gerrit de Graaf. Verder heb ik een deel van de aandelen net als de familie Schuitemaker.” Veenhuis zal in het nieuwe bedrijf de verantwoordelijkheid krijgen over de verkoop van de machines. De Graaf wordt directeur.
(tekst gaat door onder de foto)
De Innovado-voerrobot is een van de paradepaardjes van Schuitemaker. Die voerlijn zal ook na de fusie met Veenhuis onder de naam Schuitemaker te koop blijven.

180 medewerkers

Schuitemaker bouwt machines voor veehouders en loonwerkers maar ook voor wegbeheerders. Het bedrijf richt zich ook op de gladheidbestrijding. Bij Schuitemaker in Rijssen werken 140 medewerkers. Veenhuis ontwikkelt, ontwerpt en produceert systemen en producten die boeren, naar eigen zeggen, moet laten profiteren van organische mest en de voedingsstoffen daarin. Bij Veenhuis in Raalte werken 40 medewerkers. Op een enkeling na blijven alle medewerkers in dienst. De fusie tussen de twee bedrijven moet in kwartaal drie of vier van dit jaar afgerond zijn.