Favoriet

Bedrijfsnieuws

Vantage Agrometius en AgroVision werken samen

Vantage Agrometius en AgroVision gaan samenwerken. Met de samenwerking brengen de twee partijen teeltregistratie, gewasbeschermingsadvies en precisielandbouw samen.

Het voordeel van de samenwerking is volgens Vantage Agrometius en AgroVision dat de bouwplannen, gewasbeschermingsadviezen en teeltregistraties uit CropVision – AgroVision’s online teeltprogramma – gebruikt kunnen worden voor precisielandbouw. Daarbij kun je denken aan het delen van een bouwplan op Taakkaart.nl of in de software en GPS-systemen van Vantage Agrometius. Andersom kunnen uitgevoerde bewerkingen vanaf de terminal in de cabine automatisch bijgewerkt worden in de teeltregistratie.

Vantage Agrometius en AgroVision willen met hun samenwerking precisielandbouw voor een grote groep telers toegankelijk maken.