Favoriet

Bedrijfsnieuws

Trekkerkenteken is in zicht

Het heeft even geduurd, maar vandaag debatteert de Tweede Kamer over het trekkerkenteken. En naar alle waarschijnlijkheid komt dat kenteken er, te meer omdat de Europese Commissie dreigt met flinke boetes.

De oorspronkelijke deadline voor de invoering van het kenteken was 20 mei 2017. Maar omdat de PVV, CDA en VVD niks wilden weten van de verplichting vanuit de Europese Commissie, is het debat over het trekkerkenteken telkens uitgesteld.

Kentekenen kost 18 euro

Een aantal zaken is al bekend. Zo is het duidelijk dat je als voertuigeigenaar voor 18 euro een kentekenplaat kunt aanschaffen bij de RDW. Inclusief de tenaamstelling zou je uitkomen op een bedrag van ongeveer 30 euro. Dat bedrag staat in schril contrast met de boete die je krijgt wanneer de registratieplicht niet wordt nagekomen: 380 euro.

40 en 25 km/u

Het wetsvoorstel dat vandaag in de Tweede Kamer behandeld wordt, meldt dat landbouwvoertuigen die harden kunnen dan 40 km/u apk-gekeurd dienen te worden. Landbouwvoertuigen die sneller rijden dan 25 km/u moeten een kentekenplaat hebben. Het kenteken, en daarmee de APK-verplichting voor landbouwvoertuigen, is in alle landen binnen de Europese Unie ingevoerd. Nederland is het laatste land waar dat nog moet gebeuren. Vandaag ( woensdag 22 januari 2020) rond 14.15 uur debatteert de Tweede Kamer over de invoering. Dat debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.