Favoriet

Bedrijfsnieuws

Europese mechanisatiesector nog niet uit dal

Het lijkt erop dat de neerwaartse trend in de Europese mechanisatiesector nog niet tot een halt kan worden geroepen. Dat blijkt uit de Business Barometer van de CEMA, de Europese brancheorganisatie.

Het lijkt erop dat de neerwaartse trend in de Europese mechanisatiesector nog niet tot een halt kan worden geroepen. Dat blijkt uit de Business Barometer van de CEMA, de Europese brancheorganisatie.

Hoewel de stemming gemiddeld genomen niet goed is, lijkt de huidige situatie in de segmenten transport, veehouderij en akkerbouw iets verbeterd. Daarentegen zijn volgens de Barometer de toekomstverwachtingen niet om over naar huis te schrijven. Dat is onder meer terug te zien in de grote voorraden van zowel nieuwe als gebruikte machines. Het voorraadniveau is op dit moment het hoogst sinds drie jaar. In het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland zijn de voorraden het grootst.

Orders

Orders vanuit de Europese markt lijken zich gematigd positief te ontwikkelen. Orders die uit landen van buiten de EU komen laten te wensen over. Het merendeel van de Europese fabrikanten denkt voor de komende zes maanden geen verandering te zien in de verwachte omzet. 35 procent verwacht een daling, 14 procent voorziet een omzetgroei.

Personeel

In het personeelsbestand van de meeste fabrikant lijkt niet veel te veranderen. 5 procent denkt het in de nabije toekomst met minder vaste krachten af te kunnen. Voor de tijdelijke werknemers ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. 31 procent van de fabrikant denkt namelijk te snijden. 9 procent verwacht meer tijdelijke krachten nodig te hebben.

De Business Barometer van de CEMA wordt samengesteld aan de hand van een maandelijkse enquete. Aan die enquete nemen 140 fabrieksmanagers uit 9 landen deel.