Favoriet

Bedrijfsnieuws

Minder ongevallen in agrarische sector

In 2019 zijn er minder dodelijke ongevallen voorgevallen in de agrarische en groene sector. Dat blijkt uit cijfers van Stigas.

Vorig jaar waren er 8 dodelijke ongevallen, in 2018 waren dat er 14. Volgens Stigas vonden de meeste ongevallen plaats met machines. In drie gevallen was er sprake van een aanrijding. Dat aantal geldt ook voor een beknelling. Daarnaast waren er drie ongevallen met een silo.

2 van de 8 ongevallen vond plaats in de melkveehouderij, 5 ongevallen waren er in de akkerbouw en 1 dodelijk ongeval was er in de groensector. Naast deze 8 dodelijke ongevallen is er ook een monteur van een installatiebedrijf omgekomen in een ULO-cel van een fruitbedrijf. Het ging om een monteur die door een inspectieluik in een ULO-cel kroop en overleed. Dit ongeval is niet meegenomen in de statistieken omdat het om een slachtoffer gaat, dat werkzaam was buiten de agrarische sector.