Favoriet

Bedrijfsnieuws

Voorlopig nog geen praktijkexamen T-rijbewijs

Hoewel het CBR volgende week de praktijkexamens voor de meeste categorieën rijbewijzen weer hervat, staan de examens voor het T-rijbewijs nog in de ijskast. Dat komt omdat kandidaat en examinator te dicht op elkaar zitten in de trekker.

Volgens het CBR komt er in de tweede week van juni meer informatie. Branchevereniging Cumela Nederland uit haar zorgen op de website: Het niet kunnen afleggen van het T-examen brengt leerlingen van de opleidingen Agrarisch Loonwerk, Groen en Cultuurtechniek in de problemen. Leerlingen die Beroepsbegeleidende Leerweg volgen hebben het T-rijbewijs vanaf augustus 2020 al nodig voor het nieuwe schooljaar. Zonder T-rijbewijs kunnen zij hun leerwerktraject niet volgen.

1.000 leerlingen

Leerlingen die de Beroeps Opleidende Leerweg volgen, moeten tijdens hun opleiding in hun eerste jaar stage lopen en hebben dan ook een T-rijbewijs nodig. Ook leerlingen die agrarische opleidingen of de opleiding Machinist Grondverzet volgen hebben een T-rijbewijs nodig. In totaal gaat het volgens Cumela om ongeveer 800 tot 1.000 leerlingen in het voortgezet beroepsonderwijs.