Favoriet

Bedrijfsnieuws

Meer veiligheidskeuringen binnen VA-keur

VA-keurbedrijven hebben in de eerste helft van 2020 93.938 machineveiligheidskeuringen uitgevoerd. Dat zijn ruim 10 procent meer keuringen dan in de eerste zes maanden van 2019.

VA-keur, in 2016 ontstaan door de fusie tussen COM-keur en VEBIT keur, ziet dat het aantal keuringen in de meeste segmenten stijgt, elektrificatie in het bijzonder. De keuringen van elektrische apparaten en machines neemt toe ten opzichte van de machines met een verbrandingsmotor. Dat geldt volgens VA-keur het sterkst binnen de tuin en park sector. Daarin worden in toenemende mate accu-aangedreven machines ingezet. Naast de tuin en park sector is ook binnen het mobiel intern transport het aantal keuringen van bijvoorbeeld laadapparatuur met 20 procent toegenomen.

Heftruck meest gekeurd

De machine die het meest gekeurd wordt, is nog altijd de heftruck. Daarvan zijn er ruim 20.000 gekeurd in de eerste helft van 2020. Dat betekent een stijging van 7 procent ten opzichte van de eerste helft van 2019. Daarnaast kennen ook de keuringen van hoogwerkers, verreikers, trekkers en grondverzetmachines een stijgende lijn in dit eerste half jaar.

200.000 keuringen

Als de trend van het eerste half jaar doorzet tijdens de tweede helft van het jaar, zullen er volgens VA-keur uiteindelijk rond de 200.000 keuringen uitgevoerd gaan worden.