Favoriet

Bedrijfsnieuws

Mechanisatiesector kijkt weer vooruit

De Europese mechanisatiesector kan weer vooruit kijken. Dat blijkt uit de Business Barometer van de CEMA, de Europese brancheorganisatie. De Business Barometer wordt gemaakt op basis van een enquête onder 140 managers van Europese fabrikanten uit 9 landen.

In de Barometer wordt een index gehanteerd met een schaal van – 100 tot + 100. De index staat nu op +14 en is daarmee voor het eerst sinds halverwege 2019 weer positief. De verbetering is volgens de CEMA te danken aan de huidige stand van zaken. Op dit moment geeft 15 procent van de respondenten aan dat de zaken nog niet gaan zoals gewenst.

Gevolgen Covid-19

De gevolgen van Covid-19 zijn, zo blijkt uit de Barometer, bijna niet meer voelbaar. De meeste Europese fabrikanten geven zelfs aan dat een hoge omzet voor de komende maanden een zekerheid is. Het aantal orders staat op dit moment gelijk aan een productieperiode van 3,1 maanden. Niet eerder was dat cijfer in november zo hoog. Daarentegen geeft het gros van de fabrikanten aan dat een verdere stijging van het aantal orders niet wordt verwacht.

Tuin, park en veehouderij

Kijkend naar de cijfers per sector wordt duidelijk dat de zaken bij fabrikanten van tuin en park machines nog niet uit het negatieve zijn. Fabrikanten die zich richten op de veehouderij hebben zelfs weer een stap terug moet doen.

Frankrijk, Duitsland en Italië

Dat de stemming in de Europese mechanisatiesector verbetert, is vooral te danken aan de stand van zaken in belangrijke landen als Frankrijk, Duitsland en Italië. In Oost-Europa en het Verenigd Koninkrijk is het op dit moment nog niet om over naar huis te schrijven.