Favoriet

Bedrijfsnieuws

Geen maandelijkse trekkerverkoopcijfers meer

Brancheorganisatie Fedecom maakt bekend dat de trekkerverkoopcijfers niet langer per maand, maar per kwartaal bekend gemaakt worden. De reden daarvoor zijn, zoals Fedecom het zelf noemt, de invloed van niet beïnvloedbare oorzaken.

“De afweging speelde al langer”, laat branchemanager Theo Vulink weten. “De coronapandemie heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Daardoor hebben fabrieken stil gelegen, zijn trekkers niet op tijd geleverd en ontstond er een scheve vergelijking met voorgaande jaren. Door de cijfers per kwartaal bekend te maken, doen we meer recht aan de cijfers per merk.”

Hoewel de cijfers per merk vanwege de mededingingswet met een jaar vertraging bekend worden gemaakt, speelt dit dus toch een grote rol. Dat zou betekenen dat de verkopende partijen in Nederland zich zorgen maken over de cijfers van vorig jaar en de vergelijking daarvan met de verkoopcijfers van twee jaar geleden.

Merk en kentekening?

Omdat landbouwvoertuigen geregistreerd moeten worden, zouden de cijfers per merk direct beschikbaar kunnen zijn. Maar omdat de registratie plaatsvindt bij de RDW en de RDW niet gaat over verkoopcijfers, is dat nog niet zo eenvoudig. “We hebben wel een overzicht van geregistreerde voertuigen per bouwjaar en per merk. Maar een bouwjaar staat niet per definitie gelijk aan het verkoopjaar”, vertelt RDW-persvoorlichter Therese de Vroomen.

Theo Vulink laat weten dat Fedecom in gesprek is met de RDW om te bepalen welke data openbaar beschikbaar komt en welke data tegen betaling openbaar wordt gemaakt. “Dat bevindt zich nu nog in een beginstadium.”