Favoriet

Bedrijfsnieuws

CNH Industrial neemt minderheidsbelang in Bennamann

CNH Industrial heeft een minderheidsbelang verworven in het Britse bedrijf Bennamann. Bennamann houdt zich bezig met technieken voor het produceren van energie uit onder meer mest. 

CNH Industrial heeft een minderheidsbelang verworven in het Britse bedrijf Bennamann. Bennamann houdt zich bezig met technieken voor het produceren van energie uit onder meer mest.

Bij Bennamann draait het om de circulaire economie. Het bedrijf stelt, naar eigen zeggen, boeren in staat hun milieu-impact en CO2-footprint te verlagen. Dat gebeurt onder andere door het produceren van biogas uit mest. Het uiteindelijke doel van Bennamann is een energie-onafhankelijke landbouw waarbij alle op het bedrijf geproduceerde energie ook wordt gebruikt op het bedrijf. Een eventueel overschot aan bijvoorbeeld biogas zou een extra inkomstenbron kunnen zijn voor de boer.

Een van de belangrijkste pijlers van de samenwerking tussen CNH Industrial en Bennamann is het samenwerken aan alternatieve brandstoffen voor landbouwvoertuigen.