Favoriet

Bedrijfsnieuws

Registratie en kentekening kan (nog) niet op maatschap

Een maatschap kan zich niet als voertuigeigenaar registreren. Dat is een probleem bij de registratie en kentekening van landbouwvoertuigen. Registreren kan wel onder eigen naam of als vof of bv.

Het is onlogisch om, wanneer je als maatschap trekkers en machines in gebruik hebt, deze op naam van een privépersoon te zetten. Ard Mooij, Provinciaal Secretaris bij LTO Noord-Holland, kaart ook de onduidelijkheid aan over de aansprakelijkheid. “Verzekeringen staan vaak op naam van de maatschap, dan wil je de machines ook op naam van de maatschap hebben. Anders kan het bijvoorbeeld bij een ongeval tot problemen leiden.

Wegenverkeerswet achterhaald

LTO heeft het probleem samen met Fedecom en Cumela aangekaart in Den Haag. Mooij: “De Wegenverkeerswet stamt uit 1994 en blijkt op dit onderdeel achterhaald. In die wet staat beschreven dat een voertuig alleen door een rechtspersoon kan worden geregistreerd. Een vof vormt een uitzondering op deze regel. Inmiddels doet het ministerie onderzoek naar een passende oplossing. Dit kan uitmonden in een wetswijziging. Dit vergt tijd en de kans is dan ook groot dat de wijziging niet in dit conversiejaar wordt doorgevoerd.”

Mooij verwacht niet dat het conversiejaar wordt opgerekt. “In het geval van een wetswijziging zal het mogelijk zijn om op een later moment de registratie om te zetten op naam van een maatschap.”