Favoriet

Bedrijfsnieuws

De eTrac gaat zuinig om met energie

Sinds kort is de eTrac gekoppeld met de Ecoclipper. De combinatie kunnen we onbemand inzetten in de fruitteelt voor het regulier maaien van boomgaarden. Onlangs hebben we een eerste test gedaan bij Fruitbedrijf den Haan in Kerk-Avezaath.

Tot aan de klimaatcrisis maakte het niet uit hoe kwistig we met onze energie om gingen. Nog steeds zijn veel mensen niet bewust van het feit dat we zuiniger om moeten gaan met de energie die we tot onze beschikking hebben. Sinds de industriële revolutie was energie ongelimiteerd beschikbaar in de vorm van fossiele brandstoffen. We hebben ze op grote schaal opgepompt tot we tot het besef kwamen dat het verbranden van al die fossiele brandstoffen toch ook een keerzijde heeft. De uitstoot van CO2 heeft ons klimaat behoorlijk uit evenwicht gebracht hoewel dat nog altijd door veel mensen wordt bestreden. Dit besef heeft mij er toe aangezet om een volledig elektrisch aangedreven robottrekker te ontwikkelen en te bouwen en nog altijd vormt dat de basis van Farmertronics en de ontwikkeling van de eTrac.

2,4 kW benodigd

Daar bleek dat de eTrac in combinatie met de Ecoclipper bijzonder zuinig met haar energie omgaat. Tijdens het maaien bleek er gemiddeld maar 30 Ampère aan stroom afgenomen te worden bij een spanningsniveau van 80 Volt. Er was gemiddeld dus maar 2,4 kW aan vermogen nodig om de eTrac voort te bewegen en ook het gras in de boomgaard van den Haan te maaien.

Twee varianten

De eTrac komt in twee varianten op de markt. Eentje met een accupakket van 16 kWh en een andere met een accupakket van 32 kWh. Met de 16 kWh variant kan 6,5 uur gemaaid worden en met de 32 kWh 13 uur. We hebben dit kunnen bereiken door de ecoclipper niet hydraulisch of via een mechanische aftakas aan te drijven, maar door de maaier rechtstreeks uit het accupakket van de eTrac te voeden. Er ontstaan op die manier weinig energieverliezen.
De eTrac tijdens het maaien in de boomgaard van Fruitbedrijf den Haan