Favoriet

Transport

Uitgifte landbouwkentekenbewijzen loopt vertraging op

Het uitgeven van kentekens voor landbouwvoertuigen loopt vertraging op. RDW heeft het te druk om alle aanvragen voor 31 december te beoordelen. Dat kan betekenen dat het kenteken pas na nieuwjaar wordt verstrekt.

Het uitgeven van kentekens voor landbouwvoertuigen loopt vertraging op. RDW heeft het te druk om alle aanvragen voor 31 december te beoordelen. Dat kan betekenen dat het kenteken pas na nieuwjaar wordt verstrekt.

Het aanvragen van het kenteken duurt langer doordat de afgelopen weken veel meer kentekens zijn aangevraagd dan RDW verwachtte. In een e-mail aan degenen die een trekker of landbouwmachine hebben geregistreerd geeft de dienst aan dat het zijn best doet om alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.

Wie geen aanvullende vragen heeft gekregen, kan er vanuit gaan dat RDW de aanvraag in behandeling neemt. Dat wil echter niet zeggen dat het kentekenbewijs voor nieuwjaarsdag op de mat ligt. Is het kentekenbewijs niet afgegeven voor die datum dan heeft dat consequenties. Tot en met 31 december kun je met het landbouwvoertuig de openbare weg nog op, maar vanaf 1 januari niet meer.

RDW geeft aan in overleg te zijn met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Veiligheid & Justitie over een regeling voor (land)bouwvoertuigen waarvoor de aanvraag na 1 januari 2022 nog niet is afgehandeld. Vooralsnog is niet bekend wanneer daarover meer duidelijkheid is. Vanaf 1 januari 2022 is op www.rdw.nl/registreren meer informatie te vinden over de voortgang van de behandeling van de registraties.