Favoriet

Bedrijfsnieuws

Groot deel mechanisatiesector ondervindt gevolgen van oorlog

Prijsstijgingen en vertraagde leveringen van machines en onderdelen. Dat zijn volgens 200 Fedecom-leden de grootste gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zo blijkt uit een enquete van de brancheorganisatie.

Prijsstijgingen en vertraagde leveringen van machines en onderdelen. Dat zijn volgens 200 Fedecom-leden de grootste gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zo blijkt uit een enquete van de brancheorganisatie.

Afnemers en leveranciers ervaren dat prijsstijgingen de pan uitrijzen en dat dit de onderlinge relatie onder druk zet. Prijsstijgingen van 20 tot 30 procent van de geplande leveringen zijn geen uitzondering. Ook zien steeds meer leveranciers dat klanten onzekerder worden over hun investeringsplannen als gevolg van de voortdurende oorlog.

77 procent van de ondervraagde mechanisatiebedrijven verwacht 10 tot 30 procent hogere kosten als gevolg van hogere inkoopkosten van machines, componenten en onderdelen, maar ook als gevolg van hogere energiekosten. 70 procent van de bedrijven verwacht een omzetdaling tot 30 procent, bijvoorbeeld doordat leveringen vertraagd zijn; opvallend is hier dat fabrikanten iets pessimistischer zijn dan dealerbedrijven. De bedrijven in de branche verwachten de prijsstijgingen niet volledig door te berekenen in de afzet.

Maatregelen

Fabrikanten en dealerbedrijven zijn bezig maatregelen te nemen om de gevolgen van vertragingen in de leveringen en de snel stijgende prijzen op te vangen. Als top drie maatregelen geven de deelnemers aan de enquête aan: indexatie van prijzen in offertes opnemen, de looptijd van de offertes verkorten en het gesprek met de opdrachtgever aangaan. Opmerkelijk is volgens Fedecom dat ruim 60 procent van de respondenten wenst dat aanvullende maatregelen worden genomen. Er wordt niet zozeer gedacht aan overheidsbijdragen of financiële ondersteuning, maar wel aan meer transparantie in kostprijsberekeningen, gebruik van benchmarks en aanvullende afspraken in het uitbrengen van en omgaan met offertes.