Favoriet

Bedrijfsnieuws

Fedecom wil stikstofcrisis oplossen met innovatie

Fedecom, de brancheorganisatie van landbouwmachinefabrikanten, importeurs en dealers wil dat de overheid technische innovaties snel financieel stimuleert. Dat zou volgens Fedecom snel tot emissiereducties leiden.

Fedecom, de brancheorganisatie van landbouwmachinefabrikanten, importeurs en dealers wil dat de overheid technische innovaties snel financieel stimuleert. Dat zou volgens Fedecom snel tot emissiereducties leiden.

Volgens Fedecom zorgen al bestaande en beschikbare technische oplossingen maar ook nieuwe innovaties ervoor dat zowel de stikstof-, broeikasgas- als waternormen haalbaar zijn. Het roept het kabinet, provincies, agrarische organisaties en andere agrarische partijen dan ook op samen te werken om er voor te zorgen dat boeren deze technieken snel toe kunnen passen. Stimuleringsregelingen moeten daarvoor in het leven worden geroepen, meent de brancheorganisatie.