Favoriet

Bedrijfsnieuws

Tien genomineerden voor ATH’s Bronzen Sikkel

Een vakjury heeft tien noviteiten en nieuwe techniek genomineerd voor de Bronzen Sikkel. Deze innovatieprijs wordt op woensdag 14 september, de eerste dag van Agrotechniek Holland, uitgereikt.

Een vakjury heeft tien noviteiten en nieuwe techniek genomineerd voor de Bronzen Sikkel. Deze innovatieprijs wordt op woensdag 14 september, de eerste dag van Agrotechniek Holland, uitgereikt.

De jury selecteerde de genomineerden uit de bij de beursorganisatie aangemelde noviteiten. Uit de tien koos het gezelschap dus ook de winnaar, maar die wordt pas later bekend. Agrotechniek Holland vindt dit jaar van 14 tot en met 17 september plaats in Biddinghuizen.

De genomineerden:

Agrifac – AtmosAdaptievePlus

Systeem met geïntegreerd weerstation waarmee de veldspuit zich elke paar seconden automatisch aanpast aan de lokale omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, windkracht en -richting), met dynamische spuitinstellingen waardoor alle middelen effectiever benut worden.

Agromec – 700 Vario Electric

Volledig elektrische trekker waarbij capaciteit, compactheid, comfort, wendbaarheid en bedieningsgemak grotendeels gelijk zijn gebleven.  Bedrijven kunnen hiermee emissieloos werken.

BBLeap – LeapZero

Spuiten met nul emissie en/of voldoen aan de verplichte driftreductie door gebruik te maken van windsensoren. Het apparaat meet voor en achter de spuitboom de windrichting, windkracht en rijsnelheid. Op basis daarvan wordt de juiste dop op de juiste plek geopend en is bekend waar elke druppel landt die de dop verlaat.

GTJ Trading – Müthing Coverseerder

Maakt de verwerking van gewasresten na de oogst en het aanbrengen en afdekken van zaden in één ondiepe bewerking mogelijk zonder voorafgaande grondbewerking. Dit biedt mogelijkheden tot vroege vestiging en beter gebruik van bodemverbeterende vanggewassen.

Homburg Holland – Top Cut

Deze onkruidverzamelaar combineert twee taken: het afsnijden van de onkruidtoppen boven het cultuurgewas en het verzamelen van dit materiaal dat de onkruidzaden bevat. Dit voorkomt verdere opbouw van het onkruid.

Kamps de Wild BV – Nucrop

Nieuwe manier van loofdoding die gebruik maakt van een geleidende vloeistof en elektrische stroom waardoor het behandelde loof binnen een werkgang wordt gedood en de groei onmiddellijk stopt. Het maakt loofdoding zonder chemie mogelijk.

Kverneland – Pudama

Maakt systematisch en gericht toedienen van kunstmest tijdens het zaaien van maïs mogelijk, door in clusters kunstmest exact bij het maiszaadje aan te brengen. Dit leidt tot een besparing van kunstmest, zonder verlies van maisopbrengt.

New Holland – T6.180 Methane Power

De eerste productie landbouwtrekker waarvan de motor op een alternatieve brandstof, biomethaan, loopt, voor een duurzamere, emissielagere, circulaire en onafhankelijkere bedrijfsvoering.

Slootsmid Mesttechniek – Precisiebemester

Precisiebemester met een verdeelsysteem dat geschikt is voor het aanwenden van natuurlijke kunstmestvervangers als mineralenconcentraat én lagere giften drijfmest. Leverbaar in werkbreedtes van 7,5 tot 12 meter.

Teejet Technologies – Manual Vra

De DynaJet functie voor rijen- en beddenteelten combineert spuittechnieken zoals individuele dopafsluiting, bochtencompensatie, variabele dosering en spot spray. In het veld kun je zo overal spuiten met de gewenste dosering en dit geeft 90% driftreductie zonder extra hulpmiddelen.