Favoriet

Bedrijfsnieuws

Nederlandse mechanisatiebranche minder optimistisch

Fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek zijn minder positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen. Dat blijkt uit de Economische Barometer van brancheorganisatie Fedecom. De Barometer wordt opgesteld op basis van een enquête waaraan deze keer 120 dealers, importeurs en fabrikanten deelnamen.

Fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek zijn minder positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen. Dat blijkt uit de Economische Barometer van brancheorganisatie Fedecom. De Barometer wordt opgesteld op basis van een enquête waaraan deze keer 120 dealers, importeurs en fabrikanten deelnamen.

Het afgelopen halfjaar zijn qua verkopen binnenland, verkoopprijzen en personeelsbezetting minder gunstig geweest dan de verwachtingen van een half jaar geleden. Tegelijkertijd zijn de bedrijfsresultaten in het afgelopen half jaar nagenoeg gelijk gebleven tot licht gegroeid. De bedrijven zijn terughoudend qua verwachtingen over de tweede helft van 2022.  Daarbij hebben de prijsstijgingen veel invloed. Zorgwekkend is de groeiende behoefte aan personeel in de branche. Ruim de helft van de bedrijven heeft gemiddeld 1,7 vacatures. Een groot deel van de vacatures bij de bedrijven blijft open.

De orderpositie binnenland vertoont een dalende tendens, met name de verwachting voor het komende halfjaar is negatief, hoewel fabrikanten en importeurs duidelijk positiever zijn dan de dealerbedrijven die een behoorlijke daling voorzien. De verkoop van nieuwe machines liep en loopt nog steeds achter, terwijl de gerealiseerde en verwachte verkopen van gebruikte machines en onderdelen een lichte groei laat zien.

De export is volgens de respondenten in de eerste helft van 2022 goed doorgegroeid. De order- en verkooppositie buitenland groeide bij 35 procent van de fabrikanten/importeurs; de verwachting voor het komende half jaar is doorgroei, maar op een iets lager niveau. (Fedecom)