Favoriet

Bedrijfsnieuws

Louise Fresco lid Raad van Commissarissen van Zweegers Equipment Group

Louise Fresco treedt per 1 november toe tot de Raad van Commissarissen van Zweegers Equipment Group. De Zweegers Groep is onder andere aandeelhouder van de Mechan Groep.

Louise Fresco treedt per 1 november toe tot de Raad van Commissarissen van Zweegers Equipment Group. De Zweegers Groep is onder andere aandeelhouder van de Mechan Groep.

Louise Fresco was tot deze zomer nog bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. Ze is deskundige op het gebied van voedselzekerheid, duurzaam ondernemen en internationale samenwerking en één van deskundig op het gebied van landbouwproductie en voedselvoorziening. Daarnaast was Fresco assistent Director-General bij de Verenigde Naties waar ze verantwoordelijk was voor technologische zaken op het gebied van landbouwproductie en voedselvoorziening.
Fresco hoopt via haar betrokkenheid bij Zweegers Equipment Group een bijdrage te leveren aan de toekomst van voedsel en landbouw in de wereld. Volgens Fresco kunnen veranderingen alleen plaatsvinden via een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, innovatie en een openbare dialoog.
Zweegers Equipment Group schrijft in een persbericht dat het trots is dat Fresco zich aan het bedrijf wil verbinden. Met haar kennis en netwerk zou ze veel voor het bedrijf kunnen betekenen.