Favoriet

Bedrijfsnieuws

Caroline Bekkering nieuwe directeur Fedecom

Caroline Bekkering is per 1 januari 2023 de nieuwe directeur van brancheorganisatie Fedecom. Bekkering komt over van Bovag, waar ze nu nog werkzaam is als Manager Werkgeverszaken.

Caroline Bekkering is per 1 januari 2023 de nieuwe directeur van brancheorganisatie Fedecom. Bekkering komt over van Bovag, waar ze nu nog werkzaam is als Manager Werkgeverszaken.

Bekkering: “Fedecom heeft een plek opgebouwd in het belangennetwerk en is een sterke vereniging van fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven. De branche biedt oplossingen binnen maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, stikstof, energietransitie en arbeidsmarkt. Leden moeten zich goed vertegenwoordigd voelen en ervan op aan kunnen dat Fedecom ontzorgt. Kortom, ik werk graag mee om de vereniging verder uit te bouwen tot een club waar je bij wilt horen.”

Caroline Bekkering volgt per 1 januari 2023 de huidige directeur Gerard Heerink op. Heerink is de eerste voorzitter van de brancheorganisatie die 9 jaar geleden ontstond door een fusie van Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven en Federatie Agrotechniek. Heerink heeft in zijn tijd als voorzitter leiding gegeven aan diverse initiatieven en gaat nu met pensioen.