Favoriet

Bedrijfsnieuws

Minder investeringen in landbouwmachines

Er zijn minder bedrijven bereid te investeren in landbouwmachines. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van AgriDirect. Waar vorig jaar 31,5 % van de bedrijven aangeeft plannen te hebben in een investering in één van de bevraagde landbouwmachines (binnen nu en 2 jaar), is dat in de nu 27,5% van de bedrijven. De cijfers zijn gebaseerd op de antwoorden van 2.650 bedrijven.

Er zijn minder bedrijven bereid te investeren in landbouwmachines. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van AgriDirect. Waar vorig jaar 31,5 % van de bedrijven aangeeft plannen te hebben in een investering in één van de bevraagde landbouwmachines (binnen nu en 2 jaar), is dat in de nu 27,5% van de bedrijven. De cijfers zijn…

De trekker scoort het hoogst. 14,5 procent van de akkerbouw- en 17,7 procent van de vollegrondgroentebedrijven is voornemens binnen nu en twee jaar te investeren in een nieuwe of gebruikte trekker. Bij bedrijven die agrarisch loonwerk uitvoeren is 21,6 procent van plan te investeren in een trekker. In vergelijking met vorig jaar liggen de investeringsplannen bij vollegrondgroentebedrijven 1,6 procent hoger. Een dalende ontwikkeling is zichtbaar bij akkerbouwers (–1,5 procent) en agrarische loonwerkers (-3,7 procent).

Met name in spuitmachines is het verschil, zo meldt AgriDirect, in investeringsplannen relatief groot. Van de akkerbouwbedrijven heeft op dit moment 5,6 procent plannen om binnen twee jaar te investeren in een spuitmachine. Bij vollegrondsgroentebedrijven is dit 5,2 procent en bij agrarische loonwerkers 2,9 procent. Dit is in alle sectoren ruim 3 procent lager dan de meting die vorig jaar in dezelfde periode is uitgevoerd.

5,2 procent van de vollegronds groentetelers verwacht binnen nu en twee jaar te investeren in een grondbewerkingsmachine. Bij akkerbouwers is dit 4,5 procent en bij agrarische loonwerkers 3,6 procent. Dit is bijna een halvering van de plannen van vorig jaar.

De kunstmeststrooier is de enige machine die een vergelijkbaar resultaat als vorig jaar behaalt. Het verschil per sector is maximaal 0,5 procent. In de huidige meting geeft ongeveer 3,5 procent van de akkerbouw- en vollegrondgroentebedrijven en 1,4 procent van de agrarische loonwerkers aan plannen te hebben binnen nu en twee jaar te investeren in een kunstmeststrooier.

Vooral in machines zoals rooiers, maaidorsers en hakselaars is slechts een beperkt aantal bedrijven voornemens te investeren. Voor deze machines schommelt het investeringspercentage rond de 1 procent over de diverse bedrijfstakken.