Favoriet

Mesttechniek

Unilever wil met Gea Promanure klimaatvoetafdruk verlagen

Op vier Nederlandse melkveebedrijven waarvan de melk naar Unilever gaat, wordt de Promanure E2950 geplaatst, de mestverrijker van Gea. Gedurende een jaar worden de gegevens van de vier systemen bijgehouden om de impact ervan op Unilevers klimaatvoetafdruk te meten.

Op vier Nederlandse melkveebedrijven waarvan de melk naar Unilever gaat, wordt de Promanure E2950 geplaatst, de mestverrijker van Gea. Gedurende een jaar worden de gegevens van de vier systemen bijgehouden om de impact ervan op Unilevers klimaatvoetafdruk te meten.

De Gea Promanure-mestverrijker maakt met mest, lucht en elektriciteit een milieuvriendelijke meststof. Met plasmatechnologie wordt stikstof uit de lucht aan de mest toegevoegd. De Promanure zou de ammoniakverliezen in de opslag en in het veld met tot wel 95 procent kunnen verlagen. Ook de methaanemissie uit mest tijdens de opslag zou geƫlimineerd worden. Bij positieve resultaten willen Gea en Unilever het bedrijfssysteem verder uitrollen. De vier melkveehouders leveren aan Cono, wie de melk doorlevert aan Unilever.

Met plasmatechnologie voegt de Gea Promanure stikstof uit de lucht toe aan mest.