Favoriet

Bedrijfsnieuws

Fedecom verenigt robotfabrikanten

Met een nieuw netwerk wil brancheorganisatie Fedecom naast fabrikanten, importeurs en dealers van machines voor landbouw, tuin en park en industrie en intern transport ook aanbieders van autonome voertuigen en robotica verenigen.

Met een nieuw netwerk wil brancheorganisatie Fedecom naast fabrikanten, importeurs en dealers van machines voor landbouw, tuin en park en industrie en intern transport ook aanbieders van autonome voertuigen en robotica verenigen.

‘Na de Verenigde Staten heeft ons land bijvoorbeeld de meeste bedrijven die veldrobots en andere autonome toepassingen ontwikkelen voor de teelt van voedselgewassen’, zo is te lezen in het bericht op de website van Fedecom. Naast de uitvinder van de melkrobot, is Nederland ook het thuis van verschillende fabrikanten van stal-, mest- en voerrobots. Dat geeft Nederland niet alleen een belangrijke mondiale positie, er is ook een enorme marktpotentie voor al die uitvinders en ontwikkelaars. Dat blijkt uit het rapport ‘Strijd om agrarische robots barst los’ van ABN AMRO uit augustus 2020. De bank schatte de mondiale omzet in de internationale agritech-markt destijds op ruim 6 miljard euro. Nederlandse fabrikanten hebben daarin een marktaandeel van ruim 11 procent, vooral dankzij de sterke positie in melk- en voerrobots. Nederlandse fabrikanten zetten in 2020 715 miljoen euro om in de agritech-markt en dat kan volgens ABN groeien naar 2,5 miljard euro in 2030.

Om die voorspelling waar te maken, heeft Fedecom een nieuw netwerk opgericht. Dit netwerk overstijgt de tot dusver gehanteerde afdelingsstructuur en staat open voor startups, scaleups en eenmansbedrijven. Het netwerk heet voluit ‘Netwerk autonome voertuigen, data, ICT, vision en sensortechnologie’ en wil leden ondersteunen op het vlak van wet- en regelgeving, veiligheid en verzekeringen, financiering en subsidies en opschaling van productie en verkoop.