Favoriet

Algemeen

CEMA wil verder onderzoek naar precisielandbouw

Als het aan de Europese brancheorganisatie voor de mechanisatiesector CEMA ligt, dan moet de Europese Unie meer onderzoek doen naar precisielandbouw om de mondiale voedselzekerheid te waarborgen.

De organisatie beargumenteert de wens richting de EU met het feit dat er elke seconde drie mensen worden geboren. Dat zou betekenen dat er in 2050 6,6 miljard mensen op de wereld wonen. En om die mensen te voeden is het volgens de CEMA van groot belang dat de EU verder onderzoek gaat doen naar precisielandbouw en boeren helpt te investeren in geavanceerde apparatuur.

‘Om op een duurzame manier aan de steeds groeiende vraag naar voedsel te voldoen, moeten we meer produceren met minder. Om dit te doen, moeten we slimmere landbouw technologieën omarmen en werken aan meer duurzame voedselproductiesystemen.
Slimme landbouwmachines helpen daarbij’, vermeldt de CEMA op haar website. De Europese Unie heeft nog niet gereageerd. (Foto: CEMA)