Favoriet

Algemeen

Subsidie voor Gelderse loonbedrijven

Gelderse loonwerkers kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor machines die de bodem- en waterkwaliteit verbeteren. In totaal is één miljoen euro beschikbaar.

De subsidie kan worden aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 voor de aanschaf van nieuw materieel. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Investeringen die de bodem- en waterkwaliteit verbeteren komen hier alleen voor in aanmerking. Denk hierbij aan sterk drift-reducerende technieken voor spuitmachines, machines die precisiebemesting mogelijk maken, maar ook bijvoorbeeld de aanschaf van een ecoploeg of een set tracks/rupsen voor onder de trekker.

Voorwaarden

Er zitten wel voorwaarden aan de subsidieaanvraag. Het subsidiabele bedrag bedraagt maximaal 40% van het extra te investeren bedrag ten opzichte van standaardmachines. Daarnaast bedraagt het bedrag minimaal 3.000 euro tot een maximum van 20.000 euro. Ook onderdelen voor aanpassing van bestaande machines komen hiervoor in aanmerking. Investeringen die voortkomen uit wettelijke bepalingen komen niet in aanmerking.