Favoriet

Bedrijfsnieuws

Nederlandse fabrikanten en dealers goed gehumeurd

De Nederlandse fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in de agro- en groensector zijn positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkeling in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Fedecom.

De Nederlandse fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in de agro- en groensector zijn positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkeling in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Fedecom.

In het tweede halfjaar van 2021 zijn de verkoopprijzen beter geweest dan van verwacht. De bedrijfsresultaten zijn gelijk gebleven tot licht gegroeid en bedrijven hebben overwegend positieve verwachtingen voor het komende half jaar.

Fedecom meldt dat in totaal 120 respondenten mee hebben gedaan aan de enquete. Daarvan waren er 88 dealerbedrijven en 32 importeur of fabrikant.  De hoofdactiviteit bestaat bij alle drie de groepen voor bijna of ruim de helft uit landbouwtechniek. 20 procent van de bedrijven is in meerdere segmenten actief. De overige hoofdactiviteiten zijn verdeeld over groentechniek, veehouderijtechniek, industrie en intern transport en tuinbouwtechniek.

Exportgroei

De export is volgens de respondenten in de tweede helft van 2021 beperkt doorgegroeid. De verwachtingen voor het komende half jaar zijn positiever. Met name fabrikanten exporteren (zo’n 80% van de responderende fabrikanten/importeurs). Deze groep is gemiddeld voor meer dan 30 procent afhankelijk van de export. Voor dealerbedrijven is dat met 15 procent een stuk lager. De order- en verkooppositie buitenland is volgens 40 procent van de fabrikanten/importeurs gegroeid.

Gemiddeld 1,5 vacatures

De bezetting van de werkplaats/productie in de tweede helft van 2021 viel bij de meeste dealerbedrijven tegen; voor het komende halfjaar van 2022 wordt weer verbetering verwacht. Bij de fabrikanten verbeterde de bezetting van de productielijnen volgens plan in het afgelopen halfjaar en men verwacht deze het komende half jaar op peil te kunnen houden. Opvallend is de verwachte toename van benodigde arbeidskrachten (die voor de fabrikanten passen bij de verwachte afzetgroei) en tegelijkertijd het grote aantal vacatures; het gemiddelde aantal vacatures bij de respondenten is 1,5.

Ruim 90 procent van de respondenten zag afgelopen jaar een grote prijsstijging. Eenzelfde groep verwacht dat de verkoopprijzen het komende half jaar door zullen blijven stijgen. Door logistieke verstoring en schaarste van grond- en hulpstoffen, onderdelen en componenten blijft de levering van machines ook de komende periode in het gedrang komen.