Favoriet

Precisielandbouw

Autonoom werkende trekkers in Californië voorlopig niet toegestaan

De Occupational Safety & Health Standards Board (OSHSB) van de Amerikaanse staat Californië heeft een petitie van trekkerfabrikant Monarch verworpen. Dat betekent dat het gebruik van trekkers zonder bestuurders in de staat niet wordt toegelaten.

De Occupational Safety & Health Standards Board (OSHSB) van de Amerikaanse staat Californië heeft een petitie van trekkerfabrikant Monarch verworpen. Dat betekent dat het gebruik van trekkers zonder bestuurders in de staat niet wordt toegelaten.

Het bureau schrijft in zijn verantwoording bij het besluit dat de technologie van autonome trekkers ‘nog erg nieuw is’. Daarom is menselijk toezicht vereist. ‘Hoewel er in deze opkomende industrie onderzoek is gedaan, is de huidige dataset te klein om te concluderen dat de veiligheid die wordt geboden door een autonome tractor gelijkwaardig is aan de veiligheid die wordt geboden door een menselijke bestuurder.’

Er moet volgens OSHSB meer informatie beschikbaar komen, voordat de autonome trekkers gemeengoed kunnen worden. Het zou onder andere om informatie gaan die Monarch heeft opgedaan tijdens tests van hun trekkers in Californië. Die werken al een tijdje met een ontheffing. Ze zouden meer dan 1.300 uren hebben gemaakt, zonder ongelukken, of bijna-ongelukken.

“Autonome en bestuurder-optionele machines bieden een groot aantal voordelen voor de landbouw, waaronder verbeterde luchtkwaliteit, duurzaamheid en voedselkwaliteit. Een van de meest tastbare en significante voordelen is echter de verbeterde veiligheid van landarbeiders”, schreef Monarch-directeur Praveen Penmetsa dan ook in zijn voorstel tot een toelating van autonome trekkers. Het komt er dus niet op korte termijn. In 2026 kijkt het bureau er opnieuw naar.