Favoriet

Bedrijven

Akkerbouwers hebben plannen voor uitbreiding

Bijna een kwart van de Nederlandse akkerbouwers heeft uitbreidingsplannen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau AgriDirect. Volgens het bureau vormt de akkerbouwsector de enige sector die als het gaat om uitbreidingsplannen een constante stijging vertoont.

Het percentage Nederlandse land- en tuinbouwers met uitbreidingsplannen is in 2015 afgenomen. Ruim 25 procent van de bedrijven wil uitbreiden, in 2014 was dat nog bijna 27 procent.

Beëindiging

In 2015 werd daarnaast een lichte toename van het percentage beëindigingplannen gesignaleerd. Waar in 2014 5,8% van de Nederlandse agrariërs plannen had om de bedrijfsactiviteiten af te bouwen of te beëindigen, kwam dit percentage in 2015 uit op 6,0%. De tuinbouwsector is de sector met het hoogste percentage ‘stoppers’ (8,5%). De minste beëindigingplannen van 2015 vinden we terug onder de bedrijven met gewascombinaties (3,5%).

Opvolgers

Gemiddeld rekende men op 34,8% van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven (met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder) in 2015 op een bedrijfsopvolger. De meeste opvolgers staan klaar voor de gewascombinaties (43,0%). Het zijn wederom de tuinbouwbedrijven waar de minste bedrijfsopvolgers klaar staan (24,6%).