Adverteren

Met een advertentie in LandbouwMechanisatie informeert u vrijwel alle ondernemers in de akkerbouw, loon- en landbouwmechanisatiebedrijven, importeurs en fabrikanten van trekkers en werktuigen.

Download de tariefkaart

Wilt u adverteren? Neem contact met ons op.

Wilco Stemerdink
+31(0)317 46 56 82 | wstemerdink@agrimedia.nl

Maurits Teunissen van Manen
+31 (0)317 46 56 88 | mauritsteunissenvanmanen@agrimedia.nl

Anne Huvenaars
+31 (0)317 46 56 95 | ahuvenaars@agrimedia.nl

Aanleveren advertentiemateriaal: advertentie@agrimedia.nl