Tot woensdag was Miedema nog eigendom van de Stichting Intagro die de Rabobank oprichtte na het faillisement van Netagco.