Dit blijkt uit een telemarketingactie die AgriDirect heeft afgerond. Aan de actie hebben bijna 1.400 Nederlandse loonwerkbedrijven deelgenomen.
Van de ondervraagden wil 0,5% het bedrijf beëindigen en verkopen, 4,1% wil het bedrijf beëindigen en door een opvolger laten overnemen en 1% wil helemaal stoppen. In 2003 gaf 3,1% te kennen het bedrijf te willen beëindigen.