Het is onder meer de bedoeling dat het project de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding dichtbij de telers brengt en om voorlopers te stimuleren tot verdere vernieuwing. Tegelijkertijd moet het project gewassen, waarvan de teelt vanwege problemen met de onkruidbestrijding in gevaar is gekomen weer een nieuwe kans geven. DLV Plant BV voert het project uit en werkt samen met PPO-AGV, proeftuin Zwaagdijk en CUMELA Nederland, de branche-organisatie van loonwerkers. Verder heeft een 10-tal machinefabrikanten en – leveranciers hun medewerking toegezegd.