Hij volgt Knut Øversjøen op die dan het ambt in april een jaar zal hebben bekleed.