Het trekkerkenteken is van de baan. Het trekkerrijbewijs en een verhoging van de maximumsnelheid van 25 naar 40 km/h is een zelfde lot beschoren. Dat schrijft verkeersminister Camiel Eurlings in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij voert daarmee een motie van CDA-kamerlid Joop Atsma uit. Volgens Atsma, en nu dus ook minister Eurlings, brengt een kentekenplicht en rijbewijs voor trekkers hoge administratieve lasten met zich mee.

Kentekening van trekkers en aanhangwagens alleen al zou een gemiddeld bedrijf 662,50 euro per jaar kosten. Daarbij zijn de kosten en administratieve lasten van een rijbewijsplicht en de verhoging van de toegestane maximum snelheid buiten beschouwing gelaten. Die hoge kosten wegen volgens Eurlings niet op tegen het aantal dodelijke slachtoffers door ongevallen op de openbare weg waarbij een trekker is betrokken. Dat zijn er 17 per jaar, schrijft hij in zijn brief. Toch wil Eurlings het aantal slachtofffers waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken terug dringen. Welke maatregelen daarvoor nodig zijn laat hij onderzoeken. Vooral de landbouwmechanisatiebedrijven maar ook loonwerkersorganisatie Cumela drongen aan op kentekening, trekkerrijbewijs en een verhoging van de maximumsnelheid.