Het ‘Parallel echt rijden’ gebeurde op de lege bietenverlaadplaats. Aan deze demo namen 21 trekkers deel met een grote variatie aan apparatuur, van goedkope met betrekkelijk geringe nauwkeurigheid (enkel GPS-signaal) tot dure met een nauwkeurigheid van 2 cm (RTKGPS en een extra baken). De resultaten uit de metingen geven aan dat naarmate de prijs stijgt de nauwkeurigheid groter wordt. Die lijn loopt identiek met handmatig bijsturen op basis van het GPS-signaal tot RTK GPS met automatische besturing.

Precies spuiten
Ook de demo ‘Precies spuiten’ op gerende percelen moest worden aangepast. Vijf machines lieten zien dat met goede plaatsbepaling met satellieten de secties van de spuitboom kunnen worden afgeschakeld boven een reeds behandeld deel. Ook bleek dat bij brede spuitbomen de balancering nog niet volledig is opgelost. Dat Hardi met zijn Twin Fow spuitboom steunwielen toepast, is niet zo verwonderlijk. Als het wat hard waait, is deze opgeblazen zak een echte windvanger.

Voor meer foto’s en informatie over de gedemonstreerde machines, zie de homepage onder foto’s en video