Veel boeren en loonwerkers investeerden al in 2007 en ondertussen zijn de prijzen van gewassen en landbouwproducten gedaald.

Volgens ING investeerden boeren en loonwerkers in 2007 meer dan gemiddeld geïnvesteerd in nieuwe tractoren en landbouwmachines. En omdat veel machines pas in het najaar zijn besteld en in 2008 zijn geleverd zal 2008 ook nog een bovengemiddeld jaar zijn.  Dat stelt ING in een rapport waarin het de markt van trekkers, maaidorsers, hakselaars en voermengwagens analyseert. Hoe hoger de productprijzen van  zijn, hoe meer boeren en loonwerkers investeren. ING verwacht dan ook dat het investeringsniveau komende jaren lager ligt dan in 2007 en 2008. Toch verwacht de bank dat boeren en loonwerkers vaker zullen investeren in geavanceerde machines doordat gewassen als graan en aardappelen maar ook producten zoals melk in de toekomst relatief duurder zullen zijn dan in het verleden.

Die geavanceerde machines zijn duurder en veel agrarische bedrijven leasen ze dan ook. Vooral bij een jongere generatie is het populair. ING verwacht dat leasing, door de stijgende prijs van de machines, de komende jaren nog verder toeneemt.