Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Poten en zaaien

Pilot aardappelen onder dripirrigatie van start

DLV Plant heeft samen met een aantal partijen het ‘Kennis- en innovatienetwerk dripirrigatie en fertigatie’ in het leven geroepen. Dat netwerk gaat in Nederland ervaring opdoen met dripirriatie en fertigatie in éénjarige akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.

Op 19 mei wordt een pilot project officieel geopend. In die pilot ligt voor het eerst een groot areaal aardappelen onder dripirrigatie in combinatie met fertigatie.

Volgens het netwerk maakt dripirrigatie en fertigatie een gerichter en mogelijk lager gebruik van meststoffen mogelijk en een efficiënter gebruik van water. Het gaat in de pilot om een areaal van vijf hectare bij teler Jos van Sambeeck in Reusel/Bergeijk. De aardappelen, Russet Burbank, zijn begin mei geplant. Dit seizoen zal met behulp van dripirrigatie het perceel van vocht worden voorzien. Door met de vochtvoorziening ook meststoffen toe te voegen, willen de initiatiefnemers aantonen dat naast de besparing op water er ook een besparing op mineralen mogelijk is alsmede een beperking van de emissies van mineralen.

Ook zal er nagegaan worden in hoeverre de uitspoeling van mineralen naar het grondwater afneemt. Het gaat uiteindelijk om een verdere verbetering van de opbrengst en kwaliteit van de aardappelen.

In Noord Nederland ligt een iets kleinere variant van deze pilot op het bedrijf Scholtenszathe te Klazienaveen.

Gerelateerde artikelen